Thursday, 24 May 2012

Rancangan Pengajaran Harian KH

Tingkatan 2
Matapelajaran    : Kemahiran hidup
Tarikh                 : 13-3-2012
Masa                   : 9.00 – 10.00 pagi
Kelas                  : Tingkatan 2 Cergas
Umur                           : 14 Tahun
Bilangan pelajar : 30/33    Lelaki :16 dan Perempuan: 14
Kategori pelajar : Sederhana
Bidang pembelajaran : 1.5 Elektronik                      
Unit pembelajaran/Tajuk Kecil : Nama simbol dan fungsi komponen Elektronik
Objektif Umum: Pelajar dapat mengenal pasti nama fungsi dan simbol komponen elektronik.
Objektif Khusus: Di akhir pengajaran & pembelajaran, murid dapat :-
            1.         Mengenal pasti jenis perintang, suis, kapasitor, & transistor

            2. Menyatakan unit asas komponen
            3. Membaca nilai perintang tetap
           4. Membanding beza komponen aktif dengan komponen pasif 
ISI MURNI     : Tekun (Murid tekun mendengar penjelasan guru)
 Pengetahuan yang sedia ada:1) Pelajar pernah menggunakan perkakas elektrik yang menggunakan komponen yang berlainan.
                                                  2) Setengah Pelajar pernah melihat beberapa jenis komponen di barang-barang elektronik di                  
                                                    rumah.
 Nilai Murni           : Kerjasama, dan berani menjawap,
 Alat bahan bantu mengajar: Power point,beberapa jenis barang yang mengandungi   
                                               komponen elektronik, komponen elektronik dan nota rujukan dan lembaran
 Sumber rujukan:  1)Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan
                                2) Buku Teks Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 2
                                3)Buku Rujukan Nexus PMR Kemahiran Hidup Bersepadu Teknikal

Langkah keselamatan: Tiada

No comments:

Post a Comment